Waarom (beter) Nederlands leren?

Met taal maken we contact met andere mensen. Met taal vertel je tegen anderen wat je denkt en voelt. Dat kan met gesproken en geschreven taal. Maar wil de boodschap goed overkomen, dan moet zowel de spreker als de luisteraar (of zowel de schrijver als de lezer) de taal beheersen. Goed Nederlands kunnen spreken, beluisteren, lezen en schrijven zijn in het dagelijks leven dus van het grootste belang.

Niet iedereen in ons land heeft het Nederlands als moedertaal geleerd. Misschien heb jij dat ook niet. Daardoor heb je een achterstand op taalgebied. Dat geeft vaak problemen in de communicatie met mensen in je omgeving, op je werk of met allerlei instanties. Je wilt hier iets aan doen, maar je weet niet precies hoe je het aan moet pakken. Wij willen je hierbij helpen.


Of je geen, weinig of veel onderwijs hebt gehad in je land van herkomst maakt niet uit. Het maakt ook niet uit hoe je kennis van het Nederlands op dit moment is.

De instanties die bij BREDATAAL zijn aangesloten zullen je helpen om samen met jou je doel te bereiken: het beheersen van de Nederlandse taal op een niveau dat voor jou het beste is.


Wat is voor jou het beste?

Wil je de Nederlandse taal leren omdat het ook nodig is voor het inburgeringsexamen? Wil je vooral de taal leren spreken om te kunnen praten met de huisarts, met vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen, met de docenten op hun school? Wil je beter leren spreken om meer kans te hebben op werk of ander werk? Wil je goed Nederlands leren om daarna een studie te gaan volgen?


Alles hangt af van een goede keuze en ook van de (financiële) mogelijkheden die je hebt. Maar nog meer zaken spelen daarbij een rol: wat voor soort onderwijs heb je gevolgd in je land van herkomst; hoeveel tijd kun je besteden aan een cursus Nederlands; heb je overdag tijd om een cursus te volgen of kun je alleen in de avonduren of in het weekend. Veel zaken die het soms moeilijk maken om een goede keuze te maken.


Elke organisatie binnen BREDATAAL heeft een eigen programma van aanpak. Op het gratis taalspreekuur kun je geholpen worden bij het vinden van de cursus die het beste bij jou past.

De cursussen kosten heel weinig en bij sommige krijg je ook nog korting met je BredaPas.


Bij de meeste taalaanbieders kun je, als er geen wachtlijst is, meteen beginnen met de lessen. Sommige organisaties werken met taalcoaches: dat zijn vrijwilligers die je buiten de lessen om extra helpen met het spreken of met het huiswerk dat je moet maken.


<terug>

(placeholder)