Kwartetten tijdens TaalCafé

In het centrum van Breda zijn de activiteiten van de Klimaatweek in de StadsGalerij in volle gang. Het koor Tegen De Wind Mee zingt Nederlandstalige liederen, waarbij iedereen mag meezingen. Zo leren andertaligen al zingend Nederlands. Het Taalcafé bij Buurthuis ONS in de Hoge Vucht gaat ‘s avonds gewoon door. Voor activiteiten van de Klimaatweek die middag en avond is veel belangstelling. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het ‘s avonds in Buurthuis ONS heel rustig is. Met de enige anderstalige die is gekomen, spelen we een gezellig potje kwartet. We verklappen niet wie er gewonnen heeft. Immers, meedoen is belangrijker dan winnen.

 20190618 Kwartetten tijdens TaalCaf

 

Taalbingo en 'Mijn potje thee' tijdens Taalcafé

Op de dag van het Suikerfeest is er weer een Taalcafé bij Ontmoetingscentrum De Sleutel. Er komen niet veel deelnemers. Dat betekent wel dat de Nederlandstalige vrijwilligers de deelnemers veel aandacht kunnen geven. Er wordt een soort taalbingo gespeeld, waarbij in elke zin een woord ontbreekt. Het ontbrekende woord staat op de bingokaart. Om beurten leest ieder een zin voor. Wie het ontbrekende woord op zijn kaart heeft staan, streept dat door. Na twee ronden taalbingo komt het spel ‘Mijn potje thee’ op tafel met vragen als ‘Waar ben je het meest trots op?’, ‘Aan welk huishoudelijk klusje heb je een grote hekel?’ en ‘Wat zou je graag nog eens willen doen?’
Soms vullen de deelnemers elkaar aan om in het Nederlands duidelijk te maken wat er bedoeld wordt. Een enkele keer valt er een Engelse term. De tijd vliegt. Al snel is het 21.00 uur en is het Taalcafé van 6 juni 2019 afgelopen.

20190606 Taalcafe 

Lijn 2