oelgroep:

anderstalige vrouwen


soort aanbod:

taalondersteuning


frequentie en tijd:

maandagochtend, dinsdagmiddag,

donderdagochtend, donderdagmiddag


kosten:

€ 5,– per maand


plaats:

Amalia:

Evert Spoorwaterstraat 43, Breda

Tel. 06 511 981 95


Maxima:

Buys Ballotstraat 12, Breda

Tel. 06 315 917 18


info:

nog geen gegevens beschikbaar

vrijwilligersorganisatie

(placeholder)
(placeholder)