doelgroep:

statushouders/vluchtelingen die op de wachtlijst staan om gekoppeld te worden of die hun taalvaardigheid willen vergroten.


soort aanbod:

conversatie in groepsverband onder leiding van een deskundige vrijwilliger, PABO student en gepensioneerde NT2 docent.


instapniveau:

we hebben zes groepen die elk een een ander niveau, (1) groep alfa (2) groepen staatexamen en (3) groepen inburgering lessen krijgen.


Aantal deelnemers:

30


frequentie en tijd:

een bijeenkomst per week van twee uur op maandag, dinsdag en donderdag.


duur van de cursus/ begeleiding:

geen vastgelegde duur, zolang deelnemers er baat bij hebben.


kosten:

€10 per maand per deelnemer


cursuslocatie:

Mondiaal Centrum Breda

Roland Holststraat 71

4819 HP BREDA


aanmelden:

Zelfmelders, school


info:

telefonisch bereikbaar op werkdagen

maandag, woensdag en donderdag van 10 tot 12 uur

Tel. 06 82 794 852

(placeholder)

vrijwilligersorganisatie

(placeholder)